Угода Користувача на використання відео-сервісу 1PLUS1.VIDEO

 1. Предмет і загальні положення угоди
  1. Предметом даної Угоди ( «Угода») виступають відносини між компанією ТОВ «1+1 Інтернет», юридичною особою, яка зареєстрована відповідно до чинного законодавства України (далі «Адміністратор») і Вами (далі - «Користувач») щодо використання відео-сервісу 1PLUS1.VIDEO (далі - «відео-сервіс» або Сайт), в тому числі Контенту, доступ до перегляду якого надано відео-сервісом, а також ряду інших послуг, які надаються за допомогою відео-сервісу.
  2. Користувачем - будь-яка фізична особа, яка досягла 18 років і має доступ до відео-сервісу. Особи, що не досягли 18 років не мають права використовувати відео-сервіс самостійно без дозволу батьків, опікунів та інших законних представників.
  3. Відео-сервіс надає Користувачеві можливість переглядати і / або прослуховувати відеоматеріали за запитом (далі - «Контент»), а також користуватися іншими послугами відео-сервісу за допомогою Сайту або програмних додатків 1PLUS1.VIDEO, за допомогою пристроїв, які мають підключення до мережі Інтернет (далі - «Пристрої»). Програмні додатки 1PLUS1.VIDEO - це невіддільна частина відео-сервісу, далі по тексту, всюди де згаданий відео-сервіс, мається на увазі програмний додаток 1PLUS1.VIDEO і / або Сайт.
  4. За допомогою відео-сервісу Користувачеві надається доступ до аудіовізуальних, музичних творів, фонограм, відеограмам, ТВ-каналів, графічних, текстових і інших матеріалів (далі Контент) і доступні, як за запитом Користувача, так і в онлайн телебаченні.
 2. Права і обов'язки, гарантії користувача
  1. Використання Користувачем відео-сервісу, ряду його послуг, в тому числі перегляду і / або прослуховування Контенту, підтверджує згоду Користувача з усіма пунктами цієї Угоди, а також з усіма його змінами і доповненнями. Якщо Користувач не згоден з тими чи іншими умовами чинної Угоди - він не має права використовувати відео-сервіс в подальшому.
  2. Користувач приймає на себе зобов'язання використовувати відео-сервіс виключно шляхом перегляду і / або прослуховування Контенту в особистих некомерційних цілях. А також дотримуватися умов цієї Угоди, не порушуючи при цьому права та законні інтереси правовласників Контенту.
  3. Користувач зобов'язаний ознайомитися з умовами чинної Угоди і самостійно стежити за їх змінами. Зміни і доповнення цієї Угоди будуть доведені до користувачів шляхом розміщення нової редакції Угоди в мережі Інтернет за адресою https://1plus1.video/rules
  4. Користувач підтверджує той факт, що, в разі якщо він не досяг віку 18-ти років (або іншого віку), який встановлений як мінімально дозволений в країні місцезнаходження Користувача для здійснення перегляду Контенту, приймає на себе зобов'язання утриматися від перегляду такого Контенту без дозволу батьків, опікунів та інших законних представників, відповідно до чинного законодавства відповідної країни місцезнаходження Користувача. У будь-якому іншому випадку, Користувач бере на себе відповідальність за порушення умов даного пункту Угоди Користувачем. Адміністратор не несе відповідальність за законність перегляду / прослуховування даного Контенту Користувачем.
  5. Користувач бере на себе відповідальність, що під час використання відео-сервісу не прийматиме будь-яких дій, які спрямовані на обхід технічних засобів захисту від несанкціонованого використання відео-сервісу, дій, які спрямовані на зміну функціональних характеристик, а також дій, пов'язаних з дестабілізацією роботи відео-сервісу.
  6. Користувач цією угодою підтверджує свою згоду на отримання інформаційних, а також рекламних матеріалів, push-повідомлень від Адміністратора способами, що не забороняються чинним законодавством, застосовуються до Угоди в будь-який період часу. А також за допомогою електронної пошти, номером телефону або будь-яким іншим доступним способом зв'язку.
 3. Права, обов’язки та гарантії Адміністратора
  1. Адміністратор бере на себе зобов'язання відкрити Користувачеві доступ до відео-сервісу в порядку і на умовах, які передбачає дану Угоду.
  2. Адміністратор має право застосовувати будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству і застосовуються до цієї Угоди, з метою не допустити несанкціонований доступ до відео-сервісу, його контенту і перешкоджати будь-яким іншим діям, які порушують права і інтереси Адміністратора і / або правовласників.
 4. Відповідальність сторін. обмеження відповідальності
  1. У разі невиконання та / або неналежного виконання умов цієї Угоди, Сторона, яка допустила порушення, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства, яке застосовується до данної Угоди.
  2. Адміністратор не несе перед Користувачем відповідальність за зміст Контенту або будь-яку іншу інформацію, яка розміщена в відео-сервісі Адміністратором або третіми особами. За зміст Контенту і ТБ-каналів несуть повну відповідальність правовласники.
  3. Адміністратор не несе відповідальність за достовірність, а також точність інформації рекламного характеру, яка розміщена в відео-сервісі, і за якість рекламованих товарів і послуг.
  4. Адміністратор не несе відповідальність за технічні неполадки будь-якого характеру, а також відповідальність за затримку обробки або передачі даних. Адміністратор також не надає гарантію безпомилкової та безперебійної роботи відео-сервісу і за замовчуванням не несе відповідальності за будь-які збитки, які нанесені Користувачеві технічними збоями.
  5. Адміністратор не несе відповідальності за виникнення технічних збоїв, різних перешкод під час перегляду ТБ-каналів. Адміністратор також не бере на себе відповідальність за зміни в режимі трансляції ТБ-каналів і / або їх недоступність з якої-небудь причини.
  6. Адміністратор не несе ніякої відповідальності за зміст веб-сайтів третіх осіб в мережі Інтернет, перехід до яких може здійснюватись за допомогою гіперпосилань, що розміщуються в інтерфейсі відео-сервісу, а також за наслідки будь-якого характеру, які безпосередньо пов'язані з веб-сайтами.
  7. Контент відео-сервісу розміщується російською мовою або ж іншими мовами з перекладом / озвученням / субтитруванням або без них за вибором адміністратора. Зі свого боку, Користувач погоджується на перегляд і / або прослуховування наданого на відео-сервісі Контенту в тій мовній версії, в якій він був заявлений.
 5. Надання доступу до перегляду контенту
  1. Адміністратор надає Користувачеві послуги доступу до перегляду наданого Контенту на наступних умовах:
   1. Доступ до перегляду Контенту на безкоштовній основі означає надання Адміністратором можливості переглядати Контент згідно умов цієї Угоди без фінансових вкладень.
   2. Доступ до перегляду Контенту, поєднаний з рекламним матеріалом, означає надання Адміністратором Користувачеві можливості доступу до перегляду Контенту безкоштовно, але за умови показу рекламного матеріалу.
 6. Правила здійснення платного доступу до контенту в межах Сервісу
  1. В рамках послуг, які надаються через відео-сервіс за допомогою Сайту або програмних додатків 1PLUS1.VIDEO, за допомогою Пристроїв (далі «Сервіс»), Адміністратор надає Користувачам, що створили Обліковий запис і авторизувались, можливість доступу до платного Контенту, який відзначений відповідним чином, зокрема, точно вказавши вартість послуги доступу до Контенту або словом "Дивись першим" і/або згадками про те, що доступ до Контенту є платним.
  2. Користувачі, що не досягли віку 18-ти років, не мають права використовувати платні послуги доступу до Контенту.
  3. Доступ до перегляду Контенту на платній основі означає надання Адміністратором можливості переглядати Контент після оплати послуг і отримання Адміністратором відповідного підтвердження факту оплати.
  4. Сторони визнають і погоджуються з тим, що Адміністратор не несе перед Користувачем відповідальності в разі ненадходження грошових коштів на Особистий рахунок Користувача та/або не отримання Адміністратором відповідного підтвердження факту оплати з причин, не залежних від Адміністратора, включаючи, але не обмежуючись: збої в програмному забезпеченні або поламку обладнання банків, операторів зв'язку, платіжних систем та інших платіжних посередників, які забезпечують прийом платежів за послуги від користувачів і їх перерахування Адміністратору.
  5. Сторони також визнають і погоджуються з тим, що Адміністратор не зобов'язаний надавати Користувачу доступ до платного Контенту до моменту надходження грошових коштів від Користувача на розрахунковий рахунок Адміністратора, якщо інше не передбачено Угодою. Після закінчення терміну сплаченого доступу до перегляду Контенту, такий Контент стає недоступним для Користувача. Грошовою одиницею обліку наданих/спожитих послуг є гривня.
  6. Вартість послуг, їх зміст, терміни і порядок оплати можуть бути в односторонньому порядку змінені Адміністратором без спеціального повідомлення про це Користувача.
  7. Вартість послуг не включає комісію за послуги банку. Адміністратор не несе відповідальності за додаткові комісії за послуги банку, зняті в процесі оплати послуг.
  8. Вартість послуг, що сплачуються через обліковий запис Apple ID, формується згідно з умовами iOS в іноземній валюті, а саме доларах США згідно курсу НБУ на день оплати і коригування такої суми в сторону збільшення згідно з умовами формування платежу iOS, і Користувач при здійсненні оплати даної послуги приймає дані умови та  претензій щодо вартості даної послуги до Адміністратора відео-сервісу 1PLUS1.VIDEO не має і мати не буде.
  9. Дата появи Контенту на Сайті, доступ до якого Користувач отримує в рамках платної послуги, може бути вказана Адміністратором в анонсі з інформацією про можливості скористатися даною послугою. При цьому Адміністратор має право в будь-який час перенести дату появи даної одиниці Контенту на Сайті, опублікувавши про це інформацію на Сайті, або не вказувати таку дату в певних випадках, за вибором адміністратора.
  10. Користувач цим визнає і погоджується, що, за умови повної оплати послуг, в день, коли Контент вперше стає доступним на Сайті в рамках послуг, відповідна послуга вважається наданою Адміністратором в повному обсязі, при цьому вартість послуги не підлягає поверненню Користувачу. Послуга вважається наданою Адміністратором належним чином і в повному обсязі, незалежно від факту використання Користувачем наданого доступу до Контенту.
  11. Доступ до Контенту на платній основі надається "В ТОМУ ВИГЛЯДІ, У ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ", і Адміністратор не дає ніякої гарантії або запевнення в його відношенні.
  12. Оплата платного доступу може здійснюватися без безпосередньої участі Користувача, але за його попередньою згодою, на постійній основі, за допомогою автоматичного списання грошових коштів з банківського рахунку згідно з правилами і умовами банку та/або платіжної системи, за умови наявності коштів на такому рахунку. Даний пункт є згодою Користувача на договірне списання грошових коштів обслуговуючим банком з його рахунку при оформленні будь-якого з видів платного доступу. Автоматичне списання грошових коштів за платні види доступу до перегляду Контенту, відбувається систематично, відповідно до обраної Користувачем тривалості доступу, не залежно від строку закінчення дії попереднього доступу Користувача, до початку надання послуги за допомогою одного з видів платного доступу в розмірі вартості такого доступу. В разі невдалої спроби списання коштів з рахунку Користувача на момент здійснення автоматичного списання, автоматичне списання може бути повторене до моменту успішного списання коштів. Користувач може в будь-який момент скасувати автоматичне списання в профілі користувача на сайті https://1plus1.video або звернувшись до служби технічної підтримки Адміністратора. З більш детальною інформацією про оплату платного доступу за допомогою автоматичного списання грошових коштів можна ознайомитися в інтерфейсі відео-сервісу.
  13. При оплаті послуг Користувач підтверджує, що повністю усвідомлює, розуміє і приймає умови цієї Угоди, а також приймає і погоджується що послуги доступні йому і надаються тільки на території країн, в яких Контент йому доступний, а також, що Адміністратор залишає за собою право в будь-який час видаляти з Сайту будь-який Контент без повідомлення користувача, в тому числі з закінченням терміну дії ліцензійних угод Адміністратора з Правовласниками Контенту.
  14. Користувач обізнаний, що для різних країн перелік доступного для перегляду Контенту відрізняється і при оплаті платного доступу до перегляду Контенту в одній країні перебування, Адміністратор не гарантує доступність даного переліку Контенту в разі, якщо користувач буде користуватися своїм обліковим записом в іншій країні перебування. Адміністратор використовує систему гео-фільтрації доступу до перегляду/прослуховування Контенту за IP-адресами Користувачів, що обмежує доступ до Сайту і Контенту межами України.
  15. Адміністратор використовує систему гео-фільтрації доступу до перегляду/прослуховування Контенту за IP-адресами Користувачів, що обмежує доступ до Сайту і Контенту межами України.
 7. Технічні вимоги
  1. Доступ до відео-сервісу надається з урахуванням технічних вимог, які передбачені в цій Угоді і в інтерфейсі відео-сервісу.
  2. Користувач підтверджує і дає згоду на те, що доступ до відео-сервісу надається Користувачеві виключно за допомогою Пристроїв. Послуги можуть бути недоступними або ж мати обмежену функціональність при використанні кожного з пристроїв, які не відповідають технічним вимогам для використання відео-сервісу, а також при наявності інших обмежень, які передбачені Адміністратором.
  3. Адміністратор залишає за собою право встановлювати технічні засоби захисту Контенту від несанкціонованого доступу і / або інших дій, які заборонені відповідно до умов чинної Угоди або ж чинного законодавства, яке застосовується до Угоди.
  4. Для доступу до перегляду Контенту в відео-сервісі за допомогою Пристроїв потрібно щоб Користувач мав за наявне необхідне програмне забезпечення, яке надає можливість відтворення Контенту.
  5. Якість перегляду Контенту безпосередньо залежить від швидкості Інтернету, а також від ряду інших критеріїв для використовуваного Пристроя.
  6. Адміністратор не несе відповідальність за нанесення шкоди обладнанню або програмному забезпеченню Користувача або ж іншої особи, викликане або пов'язане з використання відео-сервісу.
 8. Інтелектуальна власність
  1. Права інтелектуальної власності на використання відео-сервісу належать Адміністратору, а права на Контент, який розміщується на відео-сервісі - його законним правовласникам. Відео-сервіс і Контент, будучи об'єктом інтелектуальної власності, охороняються чинним законодавством конкретної території відповідно до міжнародно-правових норм.
  2. Користувач не має прав інтелектуальної власності на Контент, а також не може відтворювати одиниці Контенту, його продаж, публічний показ, публічну демонстрацію та іншими способами використовувати Контент. У разі порушення прав інтелектуальної власності Адміністратора і / або правовласників Контенту або ж інших осіб, Користувач несе відповідальність за вчинені порушення відповідно до чинного законодавства України.
  3. Будь-які дії, які спрямовані на обхід технічних засобів захисту передбачених відео-сервісом, а також з метою отримати доступ до Контенту - є грубим порушенням авторських прав. Користувач несе за вчинені дії юридичну або іншу відповідальність, яка передбачена законодавством країни на території якої відкрито доступ до перегляду.
  4. У тих випадках, якщо Контент, наданий на відео-ресурсі, буде надаватися публічного перегляду, зокрема, в розважальних закладах, організатори такого публічного перегляду зобов'язуються вирішувати претензії правовласників самостійно.
 9. Додаткові умови
  1. Дана угода перебуває на відео-сервісі у вільному доступі для Користувача. Справжня редакція Угоди доступна за адресою https://1plus1.video/rules.
  2. Дана Угода діє відповідно до чинного законодавства України. Питання, які не зазнали руйнувань Даною Угодою, вирішуються відповідно до законодавства України.
  3. Дія Угоди укладається на невизначений термін, а також поширюється на користувачів з моменту і протягом використання відео-сервісу.
  4. Всі суперечки, а також можливі вимоги і претензії відповідно до зазначеної Угоди, повинні вирішуватися шляхом ведення переговорів. У тому ж випадку, якщо згоди не буде досягнуто шляхом ведення переговорів, спір підлягає розгляду в судовому порядку.
  5. Заголовки в цій Угоді наведені для зручності і не впливають на тлумачення змісту статей Угоди.
  6. Всі терміни, які використані в цій Угоді з великої літери, несуть смислове значення, яке наведене для них в цій Угоді і їх значення поширюється на всі словоформи як в однині, так і множині.
  7. У разі уточнення будь-яких питань, пропозицій, скарг щодо відео-сервісу, Користувач може звернутися до адміністратора на електронну адресу (team [@] 1plus1.video).
  8. У разі подання скарги з боку Користувача відносно порушень авторських прав, правовласником яких він є, Користувач зобов'язаний надати документи, які зможуть підтвердити підстави для скарги і контактні дані для зв'язку.
  9. Початок використання відео-сервісу Користувачем свідчить про повне і беззастережну згоду Користувача з його умовами. Якщо Користувач не згоден з яким-небудь пунктом або розділом цієї Угоди, він не має права користуватися відео-сервісом.
Світ навиворіт

Світ навиворіт

Розважальні шоу, Пригоди
Україна. Повернення своєї історії

Україна. Повернення своєї історії

Документальне кіно, 1+1
Різниця у віці

Різниця у віці

Для неї, Серіали
Моя улюблена Страшко

Моя улюблена Страшко

Для неї, Серіали