Ми використовуємо файли cookie для персоналізації контенту, який ви бачите на сайті Детальніше
Новорічний конкурс від
Новорічна хованка
Зроби клік, щоб подарунок не втік!
На сайті ми заховали 10 новорічних символів, які допоможуть тобі виграти колонки та навушники!

Щодня з 18 по 27 грудня на 1+1 video буде з’являтись по одному атрибуту. Клікни по ньому, натисни “Поділитись” у Facebook, не видаляй до завершення гри та переконайся, що сторінка відкрита для перегляду.

Для перемоги в конкурсі шукай та поширюй новорічні елементи

Збери усі 10 новорічних символів першим та виграй портативну акустичну систему Air music party bomb з караоке!

Серед усіх, хто поділився хоча б одною знахідкою на власній сторінці, 28 грудня ми розіграємо ще 9 подарунків: світлодіодну портативну акустику Аir music crystal, навушники Аir music go play та портативні колонки Аir music!

Імена переможців дізнаємось 28 грудня за допомогою сервісу random.org.

Стежте за новинами
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
«Новорічний конкурс з 1+1 video» (далі за текстом – «Правила»)
Замовником Конкурсу «Новорічна хованка» (надалі – «Конкурс») є – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАДЖЕТ ТРЕЙДІНГ", місцезнаходження: 65039, м. Одеса, проспект Гагаріна, буд. № 25, оф.558/1, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 41739063.

Мета проведення Конкурсу «Новорічна хованка» - є підвищення лояльності покупців до продуктів торговельної марки AIR MUSIC на території України за рахунок проведення даного Конкурсу.

Виконавцем Конкурсу «Новорічна хованка» є - ТОВ «1+1 Інтернет», місцезнаходження: 04080, Україна, м.Київ, вул.Кирилівська, 23, ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 37726069
Сайт Конкурсу – веб-сайт, за адресою в мережі Інтернет https://1plus1.video/competition/novorichny-konkurs


1. Загальні умови Конкурсу:
1.1. Виконавець Конкурсу є відповідальним за: за розробку Інтернет-сервісу (інтерактивного конкурсу в мережі Інтернет, який розташований за адресою в мережі Інтернет https://1plus1.video/competition/novorichny-konkurs (надалі також Сайт Конкурсу) ), підтримку функціонування сервісу протягом всього періоду Конкурсу.
1.2. Конкурс не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд Заохочень Конкурсу не формується з внесків Учасників Конкурсу.
1.3. Територія проведення Конкурсу - Конкурсу проводиться на території України (за винятком тимчасово окупованої території відповідно Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII, території проведення АТО, виключно з міркувань безпеки мешканців даних регіонів) через глобальну мережу Інтернет на Сайті Конкурсу, з урахуванням особливостей мережі Інтернет;
1.4. Строк проведення Конкурсу (надалі – строк/період проведення Конкурсу) – Конкурс проводиться у період з «11» годин «00» хвилин 18 грудня 2017 року до «23» годин «00» хвилин 27 грудня 2017 року включно: Реєстрація Учасників Конкурсу та участь у Конкурсі в період з «11» годин «00» хвилин 18 грудня 2017 року до «23» годин «00» хвилин 27 грудня 2017 року. Будь-яка участь у Конкурсі в інші строки, ніж зазначено в цьому пункті Правил, не враховується при визначенні Переможців Конкурсу по завершенню Конкурсу.
1.5 Замовник Конкурсу є відповідальним за : вручення Заохочень Конкурсу Учасникам Конкурсу, а також за сплату передбачених чинним законодавством України податків та зборів у зв’язку із таким врученням (у випадку необхідності);

2. Порядок і спосіб інформування про Детальніше про правила майнінгу
2.1. Інформування щодо Правил Конкурсу здійснюється за допомогою розміщення Правил Конкурсу на Сайті Конкурсу протягом всього Строку проведення Конкурсу
2.2 Детальніше про правила майнінгу може бути змінено та/або доповнено Замовником Конкурсу в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Зміна та/або доповнення Правил Конкурсу можливі у випадку їхнього затвердження Замовником Конкурсу та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Детальніше про правила майнінгу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, та мають відношення до всіх Учасників Конкурсу, не залежно від дати реєстрації в Конкурсі, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.

3. Вимоги до Учасників Конкурсу:
3.1. В Конкурсі можуть приймати участь громадяни України, що на момент початку Конкурсу досягли 18 років, які проживають на території України з урахуванням обмежень визначених у п.1.3.цих Правил, є користувачами соціальної мережі «Facebook», та які в Період проведення Конкурсу виконали умови участі, визначені в розділі 5 цих Правил (далі — «Учасники Конкурсу» або «Учасники»). Приймаючи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, підтверджує свою згоду з ними та зобов’язується їх дотримуватися.
3.2. Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил та належним чином виконала усі умови даних Правил.
3.3. Учасниками Конкурсу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:
3.3.1. Працівники ЗамовникаКонкурсу і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Конкурсу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
3.3.2. особи віком до 18 років;
3.3.3. особи, що не є користувачами соціальної мережі «Facebook»;
3.3.4. особи, що не є громадянами України та особи, що не проживають на території України на постійній основі.
3.3.5. особи на сторінці яких у соціальній мережі «Facebook», міститься більше 5 (п’яти) публікацій рекламного характеру, за період останніх 20 (двадцяти) календарних днів.
3.4. Участь у Конкурсіобмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник та Виконавець Конкурсу не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Конкурсу. *Поняття «обмежено дієздатні особи» охоплює осіб цивільна дієздатність яких була обмежена в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. Обмеження дієздатності може бути встановлено якщо особа страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище. Поняття «недієздатні особи» охоплює осіб визнаних недієздатним в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України. Особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.
3.5. Учасники під час участі в Конкурсі зобов’язуються:
3.5.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
3.5.2. дотримуватися правил користування Сайтом Конкурсу;
3.5.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у даних Правилах;
3.5.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
3.5.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Конкурсі.
3.6. Беручи участь в Конкурсі, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, може оброблятися Замовником/Виконавцем, або залученими ними третіми особами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Замовника/Виконавця, а також з іншими цілями, визначеними Правилами. Приймаючи умови даних Правил, Учасники тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Замовником/Виконавцемта/або іншими уповноваженими Замовником Конкурсуособами.
3.7. Беручи участь у Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Замовником/Виконавцем Конкурсу, або залученими ними третіми особами, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Замовником Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України, Закону України про рекламу та Закону України «Про захист персональних даних».
3.8. Надання Учасником даного Конкурсу невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Замовника/Виконавця від обов’язку вручити/надіслати Заохочення передбачені умовами Конкурсу, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення Конкурсу, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання такого Заохочення.
3.9. Виконавець Конкурсу гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.
3.10. Загальна кількість Учасників Конкурсу є необмеженою.
3.11. Замовник / Виконавець Конкурсу на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь – яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь в даніному Конкурсі будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або проведення Конкурсу, здійснює множинну реєстрацію, або ж діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана із даним Конкурсом.
3.12. Якщо на сторінці Учасника у соціальних мережах, міститься більше 5 (п’яти) публікацій рекламного характеру, за період останніх 20 (двадцяти) календарних днів - то він вважається таким, що втратив право одержати Заохочення.

4. Фонд Заохочень Конкурсу
4.1 Фонд Заохочень Конкурсу включає такі заохочення (далі – «Заохочення»):
- портативна акустична система AIR MUSIC PARTY BOMB (Graffiti) з караоке - одна штука (Головне Заохочення Конкурсу),
- навушники AIR MUSIC Go Play (Beige) - одна штука,
- навушники AIR MUSIC Go Play (Black) - одна штука,
- навушники AIR MUSIC Go Play (Red) - одна штука,
- світлодіодна портативна акустика AIR MUSIC CRYSTAL - дві штуки,
- портативна колонка AIR MUSIC FLIP (Camo) - дві штуки,
- портативна колонка AIR MUSIC Go! (Red) - дві штуки,
4.1.1. Головне Заохочення, що становить портативну акустичну систему AIR MUSIC PARTY BOMB (Graffiti) з караоке, зазначене в п. 4.1. цих Правил Заохочення надається Переможцю, визначеним першим згідно порядку, передбаченого п.6.3.1 цих Правил.
4.1.2. Решта дев’ять Заохочень, що становить: навушники AIR MUSIC Go Play (Beige) - одна штука, навушники AIR MUSIC Go Play (Black) - одна штука, навушники AIR MUSIC Go Play (Red) - одна штука, світлодіодна портативна акустика AIR MUSIC CRYSTAL - дві штуки, портативна колонка AIR MUSIC FLIP (Camo) - дві штуки, портативна колонка AIR MUSIC Go! (Red) - дві штуки. Зазначені в п.4.1.2 цих Правил Заохочення надаються Переможцям, визначеному згідно порядку, передбаченого п.6.3.2 цих Правил.
4.2. Зовнішній вигляд, різновид, тип/вид та характеристики (упаковка/об’єм, і інші характеристики) Заохочень визначаються на розсуд Замовника та можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах та Сайті Конкурсу.
4.3. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.
4.4. За якість та характеристики Заохочень Конкурсу відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/продукції.
4.5. Загальний фонд Заохочень Конкурсу є обмеженим та складає визначену цими Правилами кількість.
4.6. Відповідальність Замовника/Виконавця перед Переможцями Конкурсу обмежується вартістю та кількістю Заохочень, передбачених цими Правилами.
4.7. Заохочення Конкурсу обміну та поверненню не підлягають.
4.8. Заохочення можуть бути отримані Переможцями Конкурсу тільки за умови виконання цих Правил. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Конкурсу права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, відповідний Переможець вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Замовника/Виконавця будь-якої компенсації, в тому числі грошової.
4.9. Оподаткування Заохочень здійснюється Замовником Конкурсу, відповідно до чинного законодавства України.
4.10. Заохочення Конкурсу, які залишилися не витребуваними впродовж 15 календарних днів з дати закінчення Конкурсу ,у зв'язку з тим, що Учасники Конкурсу не виконали умови цих Правил, або якщо Переможці Конкурсу відмовилися від отримання таких Заохочень, використовуються на розсуд Замовника Конкурсу.
4.11. Замовник/Виконавець Конкурсу не несуть ніякої відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Переможцями Конкурсу після їх одержання, за неможливість Переможців Конкурсу скористуватись наданими їм Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень Конкурсу.

5. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ:
5.1. Щоб отримати можливість прийняти участь в Конкурсі, особі, яка відповідає вимогам розділу 3 даних Правил, необхідно протягом строку проведення Конкурсу (п.1.5. Правил):
5.1.1. Зайти на СайтКонкурсу https://1plus1.video/competition/novorichny-konkurs
5.1.2. Авторизуватися на сайті за допомогою свого профілю в соціальній мережі «Facebook», (кожен Учасник проходить авторизацію 1 (один) раз.
5.1.3. Взяти участь в Конкурсі “Новорічна хованка”.
5.1.4. Згідно умов Конкурсу “Новорічна хованка” метою участі є набрання якомога більшої кількості новорічних атрибутів. Збір атрибутів здійснюється Учасником в процесі проходження Конкурсу шляхом виконання завдань Конкурсу, а саме: пошуку новорічних атрибутів на сайті Виконавця. Кожен знайдений новорічний атрибут дорівнює 1-му балу у Конкурсі. Для отримання Головного Заохочення котрий вказан в пункті 4.1.1 метою Учасника є набрати якомога більшу кількість балів протягом строку проходження Конкурсу («11» годин «00» хвилин 18 грудня 2017 року до «23» годин «00» хвилин 27 грудня 2017 року). У кожного авторизованого Учасника за день з’являється один новорічний атрибут, який йому потрібно знайти. Для отримання можливості одержати одне з Заохочень, що зазаначені у пункті 4.1.2 достатньо зробити репост хоча б одного атрибуту.
5.1.5. Після проходження завдань Конкурсу – поділитися (розмістити) на особистій сторінці у соціальній мережі «Facebook» записом (пост) про знайдений Учасником новорічний атрибут та відкрити (зробити публічно доступним) власний профіль в соціальній мережі «Facebook» для перегляду всіх осіб. Розміщення у соціальній мережі «Facebook» э обов’язковою умовою участі в Конкурсі

6. Визначення Переможців Конкурсу:
6.1. Переможець Конкурсу – це Учасник Конкурсу, який виконав умови цих Правил Конкурсу та здобув право на отримання одного з Заохочень Конкурсу.
6.2. Визначення Переможців Конкурсу здійснюється 28 грудня 2017р., не пізніше «19» годин «00» хвилин вказаного дня.
6.3. Загалом буде визначено 10 (десять) Переможців Конкурсу наступним шляхом:
6.3.1. Один Переможець, серед усіх Учасників що виконав усі умови Конкурсу, та перший зібрав найбільшу кількість новорічних атрибутів протягом всього періоду проходження Конкурсу (зазначений у аб.2 п. 1.5.) та має право на отримання Головного Заохочення, передбаченого п.4.1.1. цих Правил, а саме портативну акустичну систему AIR MUSIC PARTY BOMB (Graffiti) з караоке.
6.3.2. Решта дев’ять Переможців, – це Учасники, що виконали усі умови Конкурсу та знайшли будь-яку кількість новорічних атрибутів протягом всього періоду проходження Конкурсу (зазначений у аб.2 п. 1.5.), та був вибраний випадковим чином за допомогою сайту https://www.random.org/, мають право на отримання одного із наступних Заохоченнь, у вигляді навушників AIR MUSIC Go Play (Beige) - одна штука, навушників AIR MUSIC Go Play (Black) - одна штука, навушників AIR MUSIC Go Play (Red) - одна штука, світлодіодної портативної акустики AIR MUSIC CRYSTAL - дві штуки, портативної колонки AIR MUSIC FLIP (Camo) - дві штуки, портативної колонки AIR MUSIC Go! (Red) - дві штуки, визначеного в п.4.1.2. цих Правил Кожен Учасник може бути визначений Переможцем Конкурсу тільки один раз.
6.4. Кожен з 10-ох Переможців Конкурсу здобуває право отримати лише 1 (одне) з Заохочення, що вказані у п. 4.1. цих Правил.
6.5. Результати визначення Переможців Конкурсу фіксуються у Протоколі визначення Переможців Конкурсу, який складається та підписується уповноваженими представниками Виконавця Конкурсу.
6.6. Результати визначення Переможців також відображаються Виконавцем на Сайті та офіційній сторінці у Facebook протягом двох робочих днів з дня визначення Переможців Конкурсу.
6.7. Результати визначення Переможців Конкурсу вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню.
6.8. Представники Виконавця або уповноважені ним особи повідомляють Переможців про їх перемогу в Конкурсу шляхом направлення особистого повідомлення таким Переможцям у соціальній мережі «Facebook».

7. Отримання Заохочень Конкурсу
7.1. Для отримання Заохочення Конкурсу Учасник, визнаний Переможцем Конкурсу, протягом 4 (чотирьох) календарних днів з моменту отримання повідомлення про визнання його Переможцем Конкурсу наданого згідно п.6.8 цих Правил, зобов'язаний зв’язатися з Виконавцем Конкурсу шляхом направлення індивідуального повідомлення на електрону адресу, яка була вказана в повідомленні, що буде надіслано відповідно п. 6.8. Правил.
7.2. Переможець після отримання визначеного в п. 6.8. Правил повідомлення від Виконавця зобов’язаний протягом 4 (чотирьох) календарних днів відповісти Виконавцю, повідомивши його про готовність отримати Заохочення та про адресу, на яку слід відправити Заохочення, а також надати Виконавцю наступні документи\інформацію на електрону адресу team@1plus1.video:
7.2.1. П.І.Б.;
7.2.2. скановану копію першої, другої, третьої та одинадцятої сторінки власного паспорта громадянина України; копія паспорта повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора;
7.2.3. скановану копію власного реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); копія повинна бути чіткою та не містити ознаки обробки за допомогою графічного редактора;
7.2.4. заповнити адресу в форматі: населений пункт, вулиця, номер будинку і квартири, індекс;
7.2.5. контактний (мобільний) номер телефону;
7.3. Заохочення (перелік яких зазначений у п.4.1 даних Правил) надсилається/вручається Переможцю, який виконав усі умови цих Правил, шляхом відправки через служби кур’єрської або поштової доставки, на адресу вказану у повідомленні Переможця, протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту отримання необхідних документів\інформації від Переможця. Заохочення вважається врученим Переможцю Конкурсу з моменту його передачі на відправленнякурьерсьмою або поштовою доставкою . Отримання Заохочень Конкурсу у відділеннях служби поштової доставки здійснюється Переможцями у відповідності до правил служби поштової доставки. Замовник самостійно визначає спосіб доставки Заохочення для конкретного Переможця. Особою відповідальною за відправку Заохочень Переможцям Акції є Замовник, який здійснює оплату вартості такого відправлення.
7.4. Вручення Заохочення допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець Конкурсу з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Переможець не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.
7.5. В отриманні Заохочення Переможцю може бути відмовлено у наступних випадках:
- Переможець не надав документи\інформацію, п.7.2. даних Правил;
- при недотриманні умов даних Правил Конкурсу
- Переможець незаконним чи нечесним способом впливав на кількість новорічних атрибутів на Сайті Конкурсу, зокрема збільшував їх кількість шляхом втручання у роботу Сайту Конкурсу.
7.6. Увага! Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за достовірність наданих Учасником\Переможцем Конкурсу документів\інформації. Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за роботу поштових служб та інших служб зв’язку.
7.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої інформації\документів є необхідною умовою для отримання Заохочення.
7.8. У разі неможливості отримання Заохочення Переможцем Конкурсу з причин, що не залежать від Замовника\Виконавця, в тому числі, через збої у роботі поштових служб, служб зв’язку, комп’ютерних систем, а також у разі виникнення форс-мажорних обставин: надзвичайної і непереборної сили, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами та\або стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту тощо); або непередбачених ситуацій, що відбуваються незалежно від волі і бажання сторони / сторін (війна, теракти, блокада, страйк, антитерористична операція, окупація територій, тощо), Виконавець/Замовник звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин.
7.9. Замовник / Виконавець не відповідає за виконання зобов'язань, опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо Учасник / Переможець, не скористався відповідним правом у визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами Конкурсу. Заохочення видаються тільки за умови виконання Учасниками / Переможцями всіх вимог, які передбачені даними Правилами Конкурсу.
7.10. Виконавець/Замовник має право відмовити у видачі Заохочення Переможцю, якщо такий Переможець не виконав умов цих Правил Конкурсу. При цьому такий Переможець не має права на одержання від Замовника та/або Виконавця будь-якої компенсації.
7.11. Замовник/Виконавець не несе відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень наданих Переможцям після їх одержання, жодних гарантійних зобов’язань щодо якості Заохочення, що надані третіми особами, за неможливість Переможця скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
7.12. Замовник/Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками / Переможцями Конкурсу і прав на отримання Заохочення Конкурсцу. Замовник/Виконавець не втручається в суперечки між Учасниками Конкурсу та / або третіми особами, що пов’язані із проведенням Конкурсу, та не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
7.13. Обов'язок по нарахуванню, адмініструванню і сплаті податків, зборів у зв'язку з врученням Заохочення, а також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Замовник. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

8. Інші умови:
8.1. За вживання нецензурних виразів, образ як щодо Учасників Конкурсу, так і щодо Замовника/Виконавця, такий Учасник Конкурсу може бути без попередження позбавлений права участі у Конкурсі.
8.2. Не дозволяється використовувати Сайт Конкурсу в незаконних цілях, особливо розміщувати або розсилати інформацію наклепницького, такого, що ганьбить, або образливого характеру в відношенні як до конкретної особи, так і групи осіб.
8.3. При користуванні Сайтом Конкурсу Учасникам Конкурсу та відвідувачам Сайту Конкурсу забороняється використовувати матеріали, які: містять або посилаються на віруси та інші шкідливі програми та файли, які здатні порушити нормальну роботу комп'ютерного обладнання або ПЗ; порушують авторські або суміжні права третіх осіб; містять будь-які еротичні чи порнографічні зображення або тексти; розпалюють міжнаціональну, расову чи релігійну ворожнечу, пропагують фашизм, містять сцени насильства або закликають до жорстокого поводження з тваринами; ображають інших користувачів Сайту Конкурсу та/або носять непристойний характер; іншим чином порушують чинне законодавство України. У разі виявлення вищенаведеної інформації, контент буде блокуватися модератором Сайту Конкурсу і буде видаленим з Сайту Конкурсу.
8.4. Замовник/Виконавець не компенсує Учасникам Конкурсу вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Замовник/Виконавець не несе відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з сервісами Сайту Конкурсу і має цінності для Учасника Конкурсу, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії і т.п. Замовник/Виконавець не несе відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток, та що мали місце в результаті зловживання сервісами Сайту Конкурсу або порушення даних правил будь-яким Учасником Конкурсу. Учасник Конкурсу також погоджується з тим, що Замовник/Виконавець не несе відповідальність за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Замовник/Виконавець був попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання Сайту Конкурсу; незаконного доступу до інформації, розміщеної на Сайті Конкурсу, її зміни і пересилання; поведінки третіх осіб, що використовують Сайт Конкурсу, тощо.
8.5. Замовник/Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в тому числі антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця обставини.
8.6. Дозволяється використовувати інформацію та зміст Сайту Конкурсу тільки в особистих, некомерційних цілях.
8.7. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та\або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником/Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Замовника/Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.8. Замовник/Виконавець не несе відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.
8.9. Беручи участь в Конкурсі всі його Учасники передають Виконавцю Конкурсу авторські та суміжні майнові права, які передбачені у ст.ст. 15, 39 Закону України «Про авторське право і суміжні права» на всі зображення, в тому числі фотографічні Твори, які надані Переможцями Конкурсу Виконавцю , включаючи, але не обмежуючись наступні: право на використання Виконавцем твору та його частин, як у складі аудіовізуального твору так і окремо; право на відтворення твору або його частин у будь-якій кількості, публічне сповіщення твору/його частин у тому числі, але не виключно шляхом ефірного, кабельного, супутникового та інших видів телебачення, глобальних та локальних мереж, публічну демонстрацію і публічний показ твору/його частин, будь-яке повторне оприлюднення твору/його частин, переробки, адаптації, та інші подібні зміни твору/його частин, включення твору, як складових частин до інших творів, , подання твору до загального відома публіки таким чином, що її представники змогли здійснити доступ до твору з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором з метою, а також надає право на використання свого зображення у рекламі Замовника та/або Виконавця Конкурсу будь-яким способом без обмеження строку та способів використання .
8.10. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Конкурсу, оплачується Учасником Конкурсу самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом виконавця даної послуги. Всі Учасники Конкурсу самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Конкурсі (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Конкурс).
8.11.Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даного Конкурсуне може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Замовником/Виконавцем Конкурсу , яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Конкурсу, Замовник / Виконавець може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Конкурсу , або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.
8.12. Замовник/Виконавець Конкурсу залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Конкурсу , за винятком випадків, вказаних в даних Правилах та чинному законодавстві України.
8.13. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цього Конкурсу.
8.14. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Конкурсі.